Partners

Shavkat Valitov

Shavkat Valitov

Partner
office 308, 1, 6, Kadashevskaya Naberezhnaya, Moscow
Working languages: Russian, English
Nikolai Volkov

Nikolai Volkov

Partner
2, 6, Presnenskaya Naberezhnaya, Moscow
Tel.
Working languages: Russian
Alexander Gryzunov

Alexander Gryzunov

Partner
office 308, 1, 6, Kadashevskaya Naberezhnaya, Moscow
Tel. +7 903 789 7715
Working languages: Russian
Anton Garmoza

Anton Garmoza

Attorney at law (New York)
office 308, 1, 6, Kadashevskaya Naberezhnaya, Moscow
Tel. +7 965 198 8116
Working languages: Russian, English
Richard Chlup

Richard Chlup

Partner, German Lawyer
Toedistrasse 51, 8002 Zuerich, Switzerland
Тел. +41 768 18 82 72 (Switzerland)
Working languages: Russian, English, German, Czech